Flir
工业相机

FLIR 工业相机提供高规格及高品质的可靠性,搭配TM手臂实现多种视觉应用。 为TM Robot各种视觉应用加值软体包之绑定搭配的工业相机。

型号 快门 黑白/彩色 分辨率
BFLY-PGE-50A2C-CS 卷帘 彩色 5MP
BFLY-PGE-50A2M-CS 卷帘 黑白 5MP
BFLY-PGE-50S5C-C 全局 彩色 5MP
BFLY-PGE-50S5M-C 全局 黑白 5MP
BFS-PGE-50S5C-C 全局 彩色 5MP
BFS-PGE-120S4C-CS 卷帘 彩色 12MP
BFS-PGE-120S4M-CS 卷帘 黑白 12MP
BFLY-PGE-09S2C-CS 全局 彩色 0.9MP
BFS-PGE-200S6M-C 卷帘 黑白 20MP

 

  • TM Robot HW3.2
  • TMflow 1.8 或以上

贩售区域: 全球

请与FLIR全球子公司或是经销/代理商联系官方网站
当您洽购时,请注明此采购项目为「TM Plug&Play套件」