Igus®
3D拖链TM套件组

分类: ,

igus 3D拖链TM套件组提供整线解决方案,不仅大幅降低了手臂与线材的磨损同时也使整体外观更美观。

规格

 

Size/Part No./item

System Triflix®

TM 700 Clamp

TM 900 Clamp
Ø34.5
TRE.30.050.0
TR.916.764.075.30
TR.916.764.092.30
TR.916.764.075.30
TR.916.764.100.30
Ø43
TRE.40.058.0
TR.916.764.075.40
TR.916.764.092.40
TR.916.764.075.40
TR.916.764.100.40
Igus购买联络资讯

贩售区域: 全球

请与igus全球子公司或是经销/代理商联系
官方网站

当您洽购时,请注明此采购项目为「TM Plug&Play套件」